Eerste Hulp Taxichauffeurs

Voor het hebben en behouden van de TX-keur voor de taxi is een van de onderdelen dat de chauffeurs kennis hebben van tenminste tx-keurLevensreddend handelen. Wij staan bij TX-keur op de lijst voor erkende instructeurs voor Levensreddend Handelen.
Voor specifieke opdrachtgevers kan een diploma Eerste Hulp noodzakelijk zijn. Wij kunnen u helpen om de chauffeurs de kennis en vaardigheid te hebben voor Eerste Hulp Taxichauffeurs.

Voor de training Levensreddend Handelen kunnen wij de taxibedrijven een  cursus aanbieden van 3 uren. In deze uren wordt de chauffeur onder andere de volgende eerste hulp geleerd:

  • Reanimatie
  • Omgaan met de AED
  • Bewustzijnsstoornissen
  • Bloedingen
  • Verslikking
  • Acute ziekten
  • Eerste Hulp TaxichauffeursShock

De training heeft bij ons een praktische insteek. De cursist zal veelal praktisch bezig zijn om

 

de kennis en de vaardigheden te leren en te beoefenen. In kleine groepjes wordt er geoefend, hierdoor wordt er ook een veilig leerklimaat ontwikkeld die voor alle leeftijden toegankelijk is.

Onze instructeurs zijn allemaal instructeur Eerste Hulp bij het Oranje Kruis en erkend door de Nederlandse ReanimatieRaad.

Maximaal aantal deelnemers is 12.

Duur van de cursus is circa 3 uren.

Alle deelnemers ontvangen bij volledige aanwezigheid en voldoende inzet na afloop het certificaat LRH Taxi.

De cursusprijs voor deze training is € 250,00 exclusief btw.