Bedrijfshulpverlening

De bedrijfshulpverlening kan worden opgedeeld in een drietal onderdelen.

 • Eerste Hulpverlening
 • Beperken en bestrijden van een beginnende brand
 • Starten en begeleiden van een ontruiming.

Bij grote bedrijfshulpverleningsorganisaties zijn deze onderdelen vaak verdeeld over meerdere medewerkers, iedere medewerker een taak. Kleinere bedrijven moet een bedrijfshulpverlener in alle delen van de bedrijfshulpverlening scholen, er zijn minder medewerkers om de taken te verdelen.. De basisopleiding bedrijfshulpverlening gaat er vanuitĀ  dat de bedrijfshulpverlener de complete bedrijfshulpverlening moet beheersen.

Eerste Hulpverlening

Het deel Eerste Hulpverlening is op te delen in twee delen.

 • Spoedeisende hulp
 • Niet-spoedeisende hulp

In de spoedeisende hulp worden de levensreddende handelingen aangeleerd. Hierbij valt te denken aan:

 • Bewustzijnsstoornissen
 • Stoornissen in de ademhaling
 • Reanimatie en AED
 • Shock
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Acute ziekten

Bij de niet-spoedeisende hulp worden onder andere de volgende onderdelen behandelt:

 • Breuken
 • Wonden
 • Brandwonden
 • Kneuzingen

Brandbestrijding, ontruiming en communicatie

In het onderdeel beperken en bestrijden van een beginnende brand worden de blusmiddelen en de blustechnieken theoretisch besproken. Na deze bespreking wordt er in de praktijk met een aantal blusmiddelen geoefend.

Het starten en begeleiden van een ontruiming wordt alleen theoretisch in algemene termen behandeld. Iedere bedrijfssituatie is verschillend, hierdoor is bij een cursus met meerdere bedrijven geen maatwerk mogelijk. Algemeen kunnen er wel do’s en dont’s worden aangereikt.

Cursusdata

Klik hier voor de actuele planning.

Voor maatwerk kunt u contact met ons opnemen via 0512-778866 of via info@eerstehulpeducatie.nlĀ 

BHV materiaal

Naast het geven van de cursus BHV kunnen we u en/of uw bedrijf ook voorzien van de juiste materialen. Neem hiervoor een kijkje in onze webshop. Hier vindt u alle materialen op het gebied van Eerste Hulp.