Stop de bloeding red een leven

Omstanders en niet-medische hulpverleners kunnen de overlevingskansen van slachtoffers van (bom) aanslagen en grote ongelukken aanzienlijk verhogen. Door ernstig bloedverlies meteen adequaat te stelpen, worden levens gered. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst Nederland wordt getroffen door een (bom)aanslag of massale schietpartij. De terreurdreiging is, ook in Nederland, onverminderd hoog. De verwondingen tijdens een aanslag gaan meestal gepaard met levensbedreigend bloedverlies, waardoor de overlevingskansen van slachtoffers snel afnemen naarmate de tijd verstrijkt.

Elke seconde telt.

Snelle eerste hulp door omstanders of hulpverleners die al ter plaatse zijn, zoals bedrijfshulpverlening (BHV), politie, brandweer of marechaussee, kan voorkomen dat mensen doodbloeden. Dat geldt natuurlijk ook voor meer alledaagse verwondingen waarbij levensbedreigend bloedverlies optreedt, bijvoorbeeld bij ongevallen met machines, een val door een glazen deur of ernstige open botbreuken.

In de cursus Stop de bloeding – red een leven leert u hoe u levensbedreigend bloedverlies herkent en hoe u dit kunt stoppen door middel van drukken op de wond, het aanleggen van tourniquet en/of het opstoppen van de wond met hemostatische gazen. Deze cursus is in 2016 ontwikkeld door Dr. Leo Geeraedts en VUmc Academie en is de landelijke standaard geworden.

Beginsituatie

De basiscursus is ontwikkeld voor personen die geen medische voorkennis hebben, maar eerste hulp zouden willen verlenen bij slachtoffers met levensbedreigend bloedverlies.

Basiscursus

De basiscursus is geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar zoals belangstellende burgers, bedrijfshulpverleners, EHBO-ers, veiligheidspersoneel, stewards, (niet-tactisch) politiepersoneel, brandweermannen of -vrouwen etc.

Doelstelling:

na het volgen van deze cursus kan de cursist:

  • levensbedreigend bloedverlies herkennen
  • directe druk uitoefenen op de wond
  • een tourniquet aanleggen
  • een bloedende wond opstoppen.

Minimumleeftijd voor het volgen van deze cursus is 16 jaar.

Duur cursus

De duur van de cursus, inclusief pauze(s), bedraagt twee tot tweeënhalf uur.

Aantal cursisten

Maximaal aantal cursisten: 12 personen.