EHBDD

Eerste Hulp Bij Drank en Drugsongevallen.

Alcohol- en drugsgebruik kan problematische vormen aannemen en leiden tot ernstige verstoringen in de gezondheid van het slachtoffer. In toenemende mate krijgt de eerstehulpverlener te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Niet alleen tijdens hulpverlening op velerlei evenementen, maar ook steeds vaker tijdens uitgaan en in zijn directe omgeving.

Het is belangAfbeeldingsresultaat voor eerste hulp bij drank en drugsrijk dat aanwezigen dan adequaat kunnen reageren. Het doel van deze cursus is dat deelnemers kennis hebben van de meest voorkomende drugs en vooral wat ze moeten doen wanneer ze te  maken krijgen met ongevallen.

Inhoud cursus

De cursus EHBDD is een gecertificeerde cursus die al jaren gegeven wordt aan (professionele) hulpverleners op het gebied van:

  • Kennis over middelen
  • Signaleren, reageren en triageren
  • Invloed sociale omgeving
  • Kennis over gebruikersmethoden
  • Preventie
  • Specifieke EHBO kennis (en praktijk)

De cursusdag is opgebouwd op basis van een aangename afwisseling van theorie en praktijk. Door middel van diverse werkvormen en de (ingebrachte) casuïstiek wordt u meegenomen in de dynamische wereld van “Drank en Drugs”.

Planning van deze cursus gaat in overleg.

Neem voor meer informatie contact met ons op, wij bespreken graag de mogelijkheden.